Generelt om GON blokade

Nerveblokade av Nn occipitalis major et minor, også kalt for GON blokade, er enkelt å gjennomføre og krever veldig lite resurser. Denne siden forklarer hvordan det gjøres.

GON blokade utføres tradisjonelt i spesialisthelsetjenesten, enten hos nevrolog eller anestesiolog. Grunnen til at denne ikke tilbys rutinemessig hos fastleger er manglende opplæring. Ved hjelp av denne nettsiden håper jeg å kunne endre det slik at flere fastleger kan lære seg prosedyren og tilby denne behandlingen til sine pasienter uten å måtte henvise de til spesialisthelsetjenesten.

GON er en forkortelse for Greater Occipital Nerve.

Betegnelsen brukes mange steder som en forkortelse for prosedyren. Den er litt misvisende – eller ufullstendig – i det den bare står for de store (major) occpitalis nervene, mens behandlingen hos enkelte pasienter også inkluderer de små (minor) occipitalis nervene. Noziceptive afferenser fra occipitalis nervene – og likeså blokkering av disse – kan ha modulerende virkning på det komplekse nervesystemet som mange former for hodepine er affisert av.

Nesten hver dag møter jeg pasienter som kan ha nytte av GON blokader. Hos noen kan én enkel behandling være nok til å fjerne smertene for godt. Andre får smertelindring over tid med behov for gjentagelse noen få ganger i året. For noen kan det være helt avgjørende å få nerveblokade regelmessig med relativt kort avstand, eller til og med som øyeblikkelig-hjelp. Pasienter med Cluster hodepine er et eksempel på sistnevnte.

Det er et stort behov for GON blokader, men veldig begrenset tilbud

Mange av mine pasienter har fått GON blokader, og flertall av disse har god smertelindrende effekt, enten i noen dager, uker eller til og med flere måneder. Flere ønsker seg å kunne få behandlingen på kort varsel, men kapasiteten er svært begrenset, både på sykehuset og hos avtalespesialister. For Cluster pasienter for eksempel er dette i verste fall en kritisk situasjon, noe jeg har opplevd alt for ofte. Å sette GON blokade er ikke tidskrevende og meget enkelt. Jeg har derfor samlet informasjon til fastleger og annet interessert helsepersonell med både faglig bakgrunnsinformasjon og opplæringsvideoer i håp om å kunne skape et bredere tilbud til en enorm stor pasientgruppe.

Indikasjoner og bruksområder for GON blokade er mange. Eksempler på hodepinetyper som kan behandles – eller forsøksvis lindres – med nerveblokade er

  • Migrene
  • Cluster (Hortons) hodepine
  • Spenningstype hodepine
  • N. occipitalis nevralgi
  • Posttraumatisk hodepine

Injeksjoner suboccipitalt med lokalanestetikum (med eller uten kortison) rundt én eller flere av occipitalis nervene kan være meget effektiv. Det finnes studier som omhandler både akutt og preventiv behandling av flere typer hodepine. Det er ikke like god og omfattende dokumentasjon for alle diagnoser som nevnes her, og enkelte anbefalinger er basert på egen klinisk erfaring.

Lenker til studier og eksterne videoer finner du her